بررسی نظری توسعه اقتصادی و رابطه اش با نظام آموزش و پرورش (قسمت دوم)فکر میکنم کمتر شائبه ای میان صاحبنظران و اندیشمندان چه در حوزه توسعه اقتصادی و چه آموزش و پرورش در مورد رابطه نهاد آموزش و پرورش با نهاد اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی وجود داشته باشد، تنها اختلافات احتمالی در میزان این نقش و ابعاد تاثیرگزاری آن است. در این میان مخصوصا کارکردگرایان که رابطه یک نهاد و ساختار را با نهادهای دیگر و همچنین با کل جامعه مطالعه و بررسی میکنند در میان کارکردهای متعددی که برای نظام آموزش و پرورش برشمرده اند آماده کردن کودکان و دانش آموزان برای وارد شدن به جامعه و در کنارش به بازار کار را مورد تاکید ویژه قرار دادهاند. این آمادگی تنها به آموزش و تدریس علومی که درآینده مورد استفاده آنها واقع خواهد شد خلاصه نشده و مجموعه ای از قواعد اجتماعی لازم که نهاد اقتصادی حاکم انتظار دارد توسط افراد در محیط کار مراعات شود مانند اطاعت از مافوق یا تلاش برای کسب رضایت و پاداش و... را در کودکان درونی میسازد. آموزش و پرورش نیروهای متخصصی پرورش میدهد که مخصوصا در جوامع مدرن امروزی که روابط اقتصادی، پیچیده و متنوع گشته اند لازم و حیاتی هستند. «در جامعه ما هم اکنون...

ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه نمائید:
http://maktabiran.ir/News/749/ 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها