بررسی نظری توسعه اقتصادی و رابطه اش با نظام آموزش و پرورش (قسمت اول)۳۲ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق، ۱۱ درصد نرخ بیکاری، تعطیلی ۶۰ درصد تولیدی ها، واردات بیرویه، تورم دورقمی، تضاد طبقاتی و دهها مسئله دیگر که گاه و بیگاه در اخبار درباره آنها میشنویم همه میتوانند به عنوان مشکلات جدی اقتصادی تعبیر شوند که کشور ایران هماکنون با آنها دست به گریبان است؛ البته اینها مشکلاتی نیستند که تازه پایشان به اقتصاد ایران باز شده باشد و شاید از زمانی که ابزاری برای سنجششان در دسترس قرار گرفته کم و بیش همراه اقتصاد نیمه سنتی کشور بوده اند. و تقریبا به قدمت طول عمر این مشکلات مباحثات، توصیه ها و برنامه هایی هم بوده اند که به منظور برون رفتن از چنین معضلات اقتصادییی طرح گشته اند، که مجموعا میتوان همه این آرا و برنامه ها را حول راهکارهایی برای توسعه اقتصادی ایران گردهم آورد. در میان این راهکارها، تعداد قابل توجهی هم هستند که انگشت را به سمت توسعه فرهنگی، خاصه توجه به نظام آموزش و پرورش و سرمایه گذاری روی آن نشانه رفته اند.
 
در این مقاله سعیم بر این است که ضمن بررسی نظریات عمده ای که درباره توسعه اقتصادی و چرایی عقب ماندن برخی کشورها از ماراتون جهانی توسعه مطرح شده، به طور ویژه نگاهی هم بیاندازم به نظریات جامعه شناسان مهمی که درباره رابطه نظام آموزش و پرورش و نظام اقتصادی و کارکرد این نظام برای توسعه اقتصادی نظریاتی بیان داشته اند.

ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه نمائید:http://maktabiran.ir/News/748/ 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها